Nieuw naambord

Nu de belettering van onze vrachtauto klaar is gaan we verder met nieuwe borden bij de ingang. Zo is helemaal helder wat de nieuwe naam van onze winkel en stichting is, maar ook staan de openingstijden nu duidelijk vermeld.