Over ons

In 2005 is Loods Kringloopwinkel, toen nog als SOS (Stichting Ontwikkeling Samenwerking) Rommelmarkt, officieel gestart met sociale activering. In  2018 zijn we gefuseerd en ontstond Stichting Loods waaronder Loods Kringloopwinkel.

Onze Stichting werkt met deelnemers en vrijwilligers. De deelnemers binnen Loods Kringloopwinkel melden zich vaak aan via hulpverlenende instanties of via via. De deelnemers zijn een groep mensen die bestaat uit kwetsbare mensen. Mensen die om wat voor reden dan geen betaalde baan hebben. Denk hierbij aan; psychische- of psychiatrische problemen, dakloosheid, verslaving, lichamelijke beperkingen (WAO/WIA/Wajong), eenzaamheid of mensen die even een tussenstop willen maken om op adem te komen

Binnen de Stichting Loods hoeven deelnemers niet te presteren. De praktijk laat echter zien dat deelnemers snel hard werken en soms juist afgeremd moeten worden. Dit komt omdat deelnemers het bij de Stichting Loods goed naar hun zin hebben. De levenslust komt weer terug. Door het werken bij Stichting Loods worden contacten gelegd en ontstaan soms vriendschappen. Deelnemers krijgen stukje bij beetje de regie van hun leven weer in handen. Ook fysiek gaat het met deelnemers vaak beter.

De Stichting Loods vindt voor al haar medewerkers drie dingen belangrijk

  • Je hebt respect voor anderen. Discriminatie en fysiek geweld worden niet getolereerd.
  • Tijdens het werk worden geen alcohol of drugs gebruikt.
  • Je bent gemotiveerd om wat van je leven te maken.

Terug naar boven