Over ons

In 2005 is Loods Kringloopwinkel, toen nog als SOS (Stichting Ontwikkeling Samenwerking) Rommelmarkt, officieel gestart met sociale activering. Binnen de Stichting Loods is dit werkveld in de loop van de jaren flink uitgebreid en geprofessionaliseerd. In 2005 was er sprake van 33 trajecten en in 2010 hadden we 54 mensen in begeleiding.

Deelnemers in het kader van sociale activering kampen met meervoudige problematiek, waar ze zonder hulp niet uit kunnen komen. In veel gevallen hebben ze geen contact (meer) met reguliere hulpverlening. Mensen zijn zo vaak afgeknapt op reguliere hulpverlening dat het veel tijd kost om het vertrouwen in hulpverlening  te herstellen.

Loods-Kringloopwinkel voert in deze tussenperiode, steeds in samenspraak met het CVTB en Juvans, een aantal hulpverleningstaken uit, omdat de problemen vaak urgent zijn. Bij dakloosheid wordt gezorgd voor onderdak in het Inloopschip; als deelnemers geen inkomen hebben , krijgen ze een etensbon voor het sociaal restaurant en kunnen ze aanschuiven bij de dagelijkse lunch bij de Loods-Kringloopwinkel. Stichting Loods regelt als dat nodig is een huisarts, tandarts en eventuele andere medische hulp. De mogelijkheden op het gebied van inkomen worden bekeken, we zoeken naar woongelegenheid en er wordt contact gelegd met bewindvoerders.

Voor de mensen die buiten slapen, worden door Stichting Loods slaapzakken en tenten gratis ter beschikking gesteld. Mensen die geen inkomen hebben, krijgen eventueel ook kleding.

Binnen de Stichting Loods hoeven deelnemers niet te presteren. De praktijk laat echter zien dat deelnemers snel hard werken en soms juist afgeremd moeten worden. Dit komt omdat deelnemers het bij de Stichting Loods goed naar hun zin hebben. De levenslust komt weer terug en deelnemers zien dat er een oplossing gevonden wordt voor problemen, die onoverkomelijk leken. Door het werken bij Stichting Loods worden contacten gelegd en ontstaan soms vriendschappen. Deelnemers krijgen stukje bij beetje de regie van hun leven weer in handen. Ook fysiek gaat het met deelnemers vaak beter. Door de werkzaamheden bij de Stichting Loods wordt weer goed gegeten en de medische zorg wordt toegankelijk.

De Stichting Loods vindt voor al haar medewerkers drie dingen belangrijk

  • Je hebt respect voor anderen. Discriminatie en fysiek geweld worden niet getolereerd.
  • Tijdens het werk worden geen alcohol of drugs gebruikt.
  • Je bent gemotiveerd om wat van je leven te maken.